SERUM VS PLASMA: EN ÖVERGRIPANDE ÖVERSIKT

11 januari 2024 Jon Larsson

Serum vs

Plasma:

Förstå Skillnaderna

skincare

Introduktion:

Serum och plasma är två essentiella komponenter i vårt blodomlopp. Båda spelar en avgörande roll för att analysera och förstå vår hälsa. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan serum och plasma, deras användningsområden, samt deras historiska utveckling och för- och nackdelar.

[ Vad är Serum och Plasma?]

Serum:

Serum är den flytande delen av blodet som förblir efter att blodkoagulering har ägt rum. När blodet djupfryst och sedan tinat, separeras serumet från blodcellerna. Serumet innehåller en mängd olika ämnen, såsom proteiner, enzymer, hormoner och näringsämnen. Eftersom serumet inte innehåller koagulationsfaktorer, kan det användas för en rad analyser inom medicin och biokemi. Serumtillämpningar inkluderar blodprov för att upptäcka sjukdomar, övervakning av terapeutisk läkemedelsnivå samt undersökningar av näringsstatus.

Plasma:

Plasma å andra sidan är den del av blodet som kvarstår efter att man har tagit bort blodceller och fibrinogen genom centrifugering eller användning av antikoagulantia. Plasma består huvudsakligen av vatten, men det innehåller också lösade ämnen som elektrolyter, antikroppar, hormoner, näringsämnen och resterande koagulationsfaktorer. Plasma är vanligtvis används för att analysera ämnen som glukosnivåer, lipider, proteinmarkörer och koagulationsfaktorer såväl som för blodtransfusioner.

[ Kvantitativa mätningar av Serum vs Plasma]

För att bättre förstå skillnaderna mellan serum och plasma kan vi utföra kvantitativa mätningar. Genom att jämföra koncentrationen av vissa ämnen i serum och plasma kan vi bedöma om de är likvärdiga eller om det finns signifikanta skillnader.

En studie publicerad i Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine jämförde koncentrationen av albumin, glukos, kolesterol och elektrolyter i serum och plasma hos friska individer. Resultaten visade att det fanns små men signifikanta skillnader i koncentrationen av dessa ämnen mellan serum och plasma. Dessa skillnader kan vara relevanta vid tolkning av blodtestresultat och diagnostiska analyser.

[ Skillnaderna mellan Serum och Plasma]

Serum och plasma skiljer sig åt på flera sätt:

1. Koagulation: Serum erhålls genom att låta blodet koagulera, medan plasma erhålls genom att blanda blodet med antikoagulantia för att förhindra koagulering.

2. Innehåll: Serum innehåller inte koagulationsfaktorer, medan plasma innehåller både koagulationsfaktorer och andra ämnen.

3. Analyser: Serum används för analyser där koagulationsfaktorer inte är av intresse, medan plasma används för att analysera ämnen som kräver koagulationsfaktorer för analys.

4. Provtagning: Provtagning av serum kräver koagulering av blodprovet, medan provtagning av plasma kräver användning av antikoagulantia för att förhindra koagulering.

[ Historisk Genomgång av Serum vs Plasma]

Historiskt har både serum och plasma spelat en central roll inom medicin och biokemi. Serum användes till exempel för att upptäcka syfilis under tidigt 1900-tal, medan plasma användes för behandling av blödande störningar med hjälp av koagulationsfaktorer.

Fördelar med serum inkluderar dess långa hållbarhet och användarvänlighet för analyser. Nackdelar inkluderar risk för koagulationsaktivitet vid ospecifik analys. Plasma, å andra sidan, har fördelen av tillgång till koagulationsfaktorer, vilket möjliggör analys av blodets koagulationssystem. Nackdelar inkluderar kortare hållbarhet och behovet av antikoagulantia vid provtagning.Slutsats:

Serum och plasma är två viktiga komponenter i blodet och har olika egenskaper och användningsområden inom medicin och biokemi. Förståelsen för skillnaderna mellan serum och plasma är avgörande för rätt tolkning av blodprovresultat och för att förstå deras respektive roller i vår hälsa. Genom att fortsätta utforska dessa ämnen kan vi öka vår kunskap och förbättra vård och behandling för alla.

Referenser:

1. Author A et al. (Year) Title of Article. Journal Name, Volume(Issue), Page numbers.

FAQ

Vad är skillnaden mellan serum och plasma?

Serum är den flytande delen av blodet som förblir efter att blodkoagulering har ägt rum, medan plasma är den del av blodet som kvarstår efter att man har tagit bort blodceller och fibrinogen genom centrifugering eller användning av antikoagulantia.

Vilka typer av analyser används serum och plasma för?

Serum används för analyser där koagulationsfaktorer inte är av intresse, såsom blodprov för sjukdomsupptäckt och terapeutisk läkemedelsövervakning. Plasma används för att analysera ämnen som kräver koagulationsfaktorer för analys, såsom glukosnivåer, lipider och koagulationsfaktorer.

Vad är fördelarna och nackdelarna med serum och plasma?

Fördelarna med serum inkluderar dess långa hållbarhet och användarvänlighet för analyser. Nackdelar inkluderar risken för koagulationsaktivitet vid ospecifik analys. Plasma har fördelen av tillgång till koagulationsfaktorer för analys av blodets koagulationssystem, men har nackdelar som kortare hållbarhet och behovet av antikoagulantia vid provtagning.

Fler nyheter